Komentarz Sportowy Bogdana Poprawskiego
Komentarz Sportowy Bogdana Poprawskiego

About

Dr. Bogdan Poprawski jest wielokrotnym olimpijczykiem oraz byłym trenerem Kadry Olimpijskiej Kanady w lekkiej atletyce.
Jest autorem wielu rozpraw naukowych oraz podręczników z dziedziny teorii sportu i lekkiej atletyki.
Jego opracowania były publikowane wielokrotnie w Polsce, Kanadzie, USA, Australii, Finlandii I Meksyku.

Jest właścicielem firmy brokerskiej nieruchomości: Spencer Group Inc., Realty Brokerage.